Region Hovedstaden

Center for Patient inddragelse

Kortlægning af tværsektorielle diabetesforløb.
Kortlægningen er mundet ud i en række konkrete anbefalinger til,
hvordan man kan forbedre det sammenhængende forløb for borgere med type 2-diabetes i alle tre sektorer.

Kortlægning af tværsektorielle diabetesforløb

Kortlægningen er udført på vegne af TværSam af Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden

Bents rejse gennem sundhedsvæsenet

Bents rejse er en del af en kortlægning udført på vegne af TværSam af Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden

×